Условия за ползване

ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД е със защитени авторски права. Уеб страниците са изработени от фирма Жиниърс ООД. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Жиниърс ООД относно графичната и програмна част на сайта или ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД за информацията в уеб страниците, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД не носи отговорност. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на ТРАНСКЕЙБЪЛ ООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.