КОНТАКТИ

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

“ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД

Адрес по регистрация : гр.Елин Пелин, ул.“Никола Вапцаров” 9

Адрес за кореспонденция : гр.Ботевград, бул.“България” 5, Комплекс “Форум”

тел./факс : +359 723 66532

email : tv@botevgrad.com

Каса Ботевград

гр.Ботевград, бул.“България” 5, Комплекс “Форум”

тел./факс : +359 723 66532